Aká je priemerná cena bývania v jednotlivých krajoch?

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie narástla za celý rok 2020 o 11,9 % oproti roku 2019. Konkrétne údaje za 4. štvrťrok 2020 ukazujú mierne spomalenie medzikvartálneho rastu.

Bratislavský kraj – najvýraznejší rast

Najvýraznejší podiel na raste cien má Bratislavský kraj. Ceny rástli tiež v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, vo zvyšných krajoch dochádzalo buď k stagnácii cien alebo aj k miernemu poklesu. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku rástli predovšetkým ceny dvojizbových a trojizbových bytov.

Očakávané zhoršenie vývoja na trhu práce negatívne vplýva na dostupnosť bývania. Nižšia ponuka nehnuteľností v minulom roku podporuje rastúci trend cien nehnuteľností. Medzištvrťročné tempo rastu cien nehnuteľností na bývanie v 4. kvartáli 2020 mierne spomalilo na hodnotu 3,4 %. V medziročnom porovnaní sú ceny bývania o 16 % vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Zrýchlenie medziročného tempa rastu je spôsobené do istej miery aj stagnáciou cien na konci roku 2019 (graf 1). Priemerná cena bývania v 4. štvrťroku 2020 vzrástla medzi štvrťrokmi o približne 60 EUR/m2 na hodnotu 1852 EUR/m2.

Najvýraznejšie sa na raste podieľa Bratislavský kraj, jeho príspevok tvorí 92% celkového cenového rozdielu medzi štvrťrokmi (graf 2). Negatívny príspevok majú tri kraje – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky.

Aký je vývoj priemernej ceny rôznych typov bytov a domov? Aký je vývoj priemernej ceny bývania?

Priemerná cena bývania za rok 2020 je takmer o 190 EUR/m2 vyššia ako tomu bolo v roku 2019, čomu zodpovedá tempo rastu 11,9 %. V Košickom kraji oproti predchádzajúcemu roku rástli ceny najrýchlejším tempom.

Priemerná cena bytov v 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 71 EUR/m2 na 2125 EUR/m2. Medzikvartálne tempo rastu zrýchlilo na 3,4 % (medziročne 10,8 %). Najvyšší medzištvrťročný rast zaznamenali ceny 2-izbových a 3-izbových bytov.

Priemerná cena domov narástla o 34 EUR/m2 na úroveň 1369 EUR/m2. Medzikvartálny rast dosiahol 2,5 %, zatiaľ čo medziročné tempo rastu sa vyšplhalo na 11,1 %

Aká je priemerná cena bývania v krajoch?

Z pohľadu medzištvrťročného vývoja môžeme kraje rozdeliť do troch skupín. Medzi kraje s vyšším rastom cien patria Banskobystrický (6 % medzikvartálne), Bratislavský a Prešovský (zhodne po 5,5 %). V Žilinskom a Košickom kraji ceny v porovnaní s 3. štvrťrokom stagnovali, zatiaľ čo vo zvyšných krajoch nastal mierny pokles. V medziročnom porovnaní rástli všetky kraje, najviac naďalej Košický1 (38 %) a Banskobystrický (32,6 %).

Medzištvrťročný rast cien samotných bytov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (5,6 %), o čo sa pričinil predovšetkým okres Bratislava I. Ceny domov sa zvýšili najviac v Banskobystrickom kraji (9,5 %), najväčší príspevok poskytol okres Banský Bystrica.

Tento blog je spracovaný výňatkami zo správy o vývoji cien nehnuteľnosti, ktorý publikovala Národná Banka Slovenska, ako svoj komentár k vývoju cien realít na Slovenskom trhu 28.1.2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *