Znalec v stavebníctve: Aká bola výstavba bytov v 2. štvrťroku 2022?

Počet dokončených bytov podľa údajov Štatistického úradu SR o tretinu prekročil hodnoty pred pandémiou, dynamickejší bol aj začiatok výstavby. Štatistický úrad ďalej informuje, že druhá štvrtina roka 2022 priniesla mierny medziročný útlm počtu dokončených aj začatých bytov. V porovnaní s priemerom …

Znalecký posudok rodinný dom

Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady: Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk) Aktuálna kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk), (v prípade, že kópia katastrálnej mapy nie je aktuálna, t.j. na mape nie sú napr. …

Ohodnocovanie nehnuteľnosti – prehrieva sa trh s nehnuteľnosťami?

V komentári 08/2020 sa Inštitút finančnej politiky zamýšľa nad trendami v oblasti vývoja cien nehnuteľnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. Rástli ceny nehnuteľností pred koronakrízou nad ekonomické možnosti slovenskej ekonomiky? 2 Ani jeden z nami skonštruovaných indikátorov nenaznačuje prítomnosť realitnej bubliny, …