Odklad splátok úverov

Vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie Ministerstva financií SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Naďalej platí možnosť odkladu splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý by mal byť bezpríznakový.

K dnešnému dňu požiadalo o odklad splátok 134.132 klientov. Väčšina z nich, teda viac ako 100.000, požiadala o odklad v apríli a máji minulého roka. V decembri to bolo len niečo nad 2000 klientov,” vyčíslil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Potreba tohto opatrenia tak podľa neho zásadne klesá.

Ministerstvo financií pri uplatnení možnosti odkladu splátok už na začiatku využilo v maximálnej miere rámec stanovený Európskou bankovou autoritou (EBA) pre bezpríznakový odklad splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard Heger skonštatoval, že väčšina klientov na Slovensku požiadala práve o tento 9-mesačný odklad. “Už dnes máme informáciu, že väčšina týchto klientov, ktorí sa vracajú, rádovo 95 %, nebudú mať problém nabehnúť späť a splácať svoje splátky,” zdôraznil.
Zvyšným klientom, ktorým uplynie moratórium a požiadajú o odklad druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo najlepšie riešenie, ako pokračovať v splácaní úverov. Štátny tajomník Klimek poznamenal, že väčšina z nich už dostala na mieru ušité riešenie, aby ich finančná situácia neutrpela. “Negatívne dotknutých je len zhruba 0,7 % celého objemu všetkých klientov, čo sa nijako významne nevymedzuje oproti bežnému rámcuDnes sme sa dohodli, že namiesto toho, aby sme zostali pri plošných riešeniach, ktoré v týchto číslach nie sú zmysluplné, Slovenská banková asociácia prostredníctvom svojich členov bude uplatňovať veľmi citlivý individuálny prístup pre každého jednotlivého klienta, aby mu vytvorila čo najlepšie podmienky na splácanie jeho úverov,” ozrejmil Klimek.
Minister financií Eduard Heger priblížil, že na jar 2020 sa rozhodli vytvoriť zákon Lex corona, ktorý okrem iného vytvoril možnosť požiadať o odklad splátok úverov, a to bez príznaku. Tento zákon je naviazaný na mimoriadnu situáciu. Keďže mimoriadna situácia stále trvá a naďalej platí Lex corona, klienti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý bude bezpríznakový. Tak to umožnila EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na európskom bankovom trhu. 

Ministerstvo financií eviduje individuálne prípady klientov, kedy sa odklad splátok pretavil do negatívneho zápisu do registra. .”Ak máte takúto skúsenosť, sťažujte sa. To sa musí riešiť, sú na to už dnes nástroje,” adresoval minister Heger dotknutým klientom. Ak sa vyskytujú prípady, keď banky porušujú pravidlá a odporúčania, treba sa obrátiť na Národnú banku Slovenska (NBS), ktorá je regulátorom bankového sektora a rieši podobné veci na individuálnej báze. Minister očakáva, že banky budú postupovať v súlade s dohodami a pravidlami a v týchto prípadoch by malo dôjsť k náprave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *