Vývoj realizačných cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2022

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie prudko rástli aj začiatkom roka 2022, medziročne stúpli o vyše 14 %

Skutočné predajné ceny nehnuteľností v SR dosiahli v úvode roka vysoký rast najmä vďaka rastu cien predaja nových domov a bytov.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie počas prvé štvrťroka 2022 medziročne vzrástli o 14,2 %, čo predstavovalo nový rekord medziročného vzostupu. Údaje z katastra nehnuteľností z realizovaných kúpnych zmlúv, teda ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, tak potvrdili avizované vysoké rasty inzerovaných cien.

V rovnakom období pred dvomi rokmi ceny vzrástli podobne extrémne (o vyše 13 %), ale počas prvých troch mesiacov vlaňajška bol rast len mierny (o 2 %). Údaje za predošlé roky však boli spracované inou metodikou – z menšej vzorky dát a z Cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií. Aktuálne už ŠÚ SR spracúva ceny nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku (od 2. štvrťroka 2021).

Aktuálny vývoj počas prvého štvrťroka 2022 bol najmä dôsledkom dynamického rastu realizačných cien nových nehnuteľností na úrovni 16 %. Existujúce nehnuteľnosti pritom zvyšovali ceny miernejšie, medziročne o necelých 13 %.

Medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2021) vzrástli realizačné ceny o takmer 2 %.  Aj v porovnaní s koncom minulého roka vývoj ťahali najmä nové nehnuteľnosti (rast predajných cien na úrovni 4,4 %). Existujúce staršie nehnuteľnosti zaznamenali zvýšenie cien oproti hodnotám z októbra až decembra 2021 len o nevýrazných 0,4 %.

V dlhodobom porovnaní boli aktuálne ceny vyššie ako v priemere za rok 2021 (bázický index) o 72 %. Výraznejší rast sa prejavil pri existujúcich nehnuteľnostiach, pričom ich ceny v dlhodobom horizonte vzrástli o 80 %. Nové nehnuteľnosti v priebehu jedenástich rokov zvýšili predajné ceny o 56 %.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností za 1. štvrťrok 2022 sú spracované na základe zmlúv priamo z katastra nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/UGKK SR).

Nový zdroj údajov pri výpočte cenových predajných indexov domov a bytov – využíva Štatistický úrad SR od 2. štvrťroka 2021. Obsahuje ceny zo všetkých transakcií spojených s predajom nehnuteľností zapísaných v danom štvrťroku do katastra. Do konca marca 2021 sa cenové rasty spracovávali z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu. Výsledkom zmeny je vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *