znalecky posudok - cena bytu

Znalecká činnosť: Nehnuteľnosti medziročne zlacneli po deviatich rokoch nepretržitého rastu cien

Nehnuteľnosti sa na jar predávali lacnejšie, a to tak v krátkodobom porovnaní so začiatkom roka, ako aj v porovnaní so situáciou pred rokom.  Na regionálnej úrovni boli ceny v medziročnom porovnaní vyššie už len v 2  z 8 krajov SR. Realizačné ceny všetkých nehnuteľností na Slovensku …

ceny m2 bytu v regione v 1Q 2023

Znalec v stavebníctve: Rast cien nehnuteľností 1Q 2023 šliapol na brzdu. Aký scenár očakávame pre celé Slovensko?

Počas letných prázdnin a v septembri vzrástli ceny nehnuteľností na Slovensku o 1,6 percenta, ak to porovnávame s jarným obdobím. Vtedy medzikvartálny rast dosiahol výšku 6,4%. Také pomalé tempo rastu (1,6%) je priemer, ktorý sme naposledy videli v období rokov 2013-2019. Medziročne ostáva rast veľmi …

Znalec v stavebníctve: Aká je cena nehnuteľnosti vo vašom regióne podľa reálnych predajných cien podľa zmlúv priamo z katastra nehnuteľností?

Realizačné ceny nehnuteľnosti na bývanie počas leta spomalili dynamiku rastu, medziročne boli vyššie o 14,5 %

Znalecký posudok. Čo je úloha znalca? Čo obsahuje znalecký posudok?

Väčšina bánk požaduje vypracovanie znaleckého posudku v zmysle platných právnych predpisov na základe niekoľkých zákonov a vyhlášok. Úlohou znalcov je stanoviť čo najpravdepodobnejšiu všeobecnú hodnotu danej nehnuteľnosti,

Znalecký posudok, znalec a znalecká činnosť – čo obsahuje znalecký posudok a aká je jeho cena?

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).