Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2021

Počet dokončených bytov dosiahol hodnoty pred pandémiou, akceleroval najmä počet začatých bytov

Stavebné úrady vydali stavebné povolenia na výstavbu viac ako 6 200 bytov, čo je najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v treťom štvrťroku) za posledných 12 rokov.

Bytovú výstavbu na Slovensku aj v 3. štvrťroku 2021 ovplyvňovali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov v súvislosti s pandemickou situáciou. Počet dokončených bytov medziročne poklesol a to viac ako o pätinu (o 21,5 %), skolaudovaných bolo 4 654 bytov. Pokles však súvisí s vysokou porovnávacou základňou minulý rok, kedy sa v 3. štvrťroku realizovali odložené kolaudácie z 2. štvrťroka 2020 po útlme prvej vlny pandémie. Aktuálne sa tak v júli až septembri tohto roka dokončil približne rovnaký počet bytov ako pred pandémiou (rast o 1,7 % v porovnaní s 3. Q 2019).

Situácia v krajoch bola značne rozkolísaná. Medziročne došlo k úbytku dokončených bytov v piatich z ôsmich krajov Slovenska, pričom pokles dosahoval od 6,5 % v Trnavskom kraji po 63,6 % v Košickom kraji. V troch krajoch bol zaznamenaný prírastok skolaudovaných bytov, najvýraznejší v Prešovskom kraji o viac ako 21 %. Naďalej platí výrazná koncentrácia počtu dokončovaných bytov v regióne okolo hlavné mesta, ktorý sa tradične vyznačuje najvyšším podielom na výstavbe, aktuálne  každý piaty byt postavený v 3. štvrťroku v SR bol na území Bratislavského kraja (21 %).

Pretože medziročné hodnoty s ohľadom na presuny aktivít pri rozbehu či dokončovaní bytov v prvom pandemickom roku 2020 majú obmedzené vypovedacie hodnoty, ŠÚ SR porovnáva aktuálne dáta aj s rovnakým obdobím pred pandémiou (v r. 2019).

V porovnaní s rovnakým obdobím 2019 sa v krajoch dokončilo viac bytov a to až o takmer 42 % v Banskobystrickom kraji a o 21 % v Prešovskom kraji, podiel týchto dvoch krajov na celkovom počte dokončených bytov v SR bol však menej významný. V Trnavskom kraji bol zaznamenaný rast o 17 %. Výnimku tvorili dva regióny, kde aktuálny počet dokončených bytov výraznejšie klesol v porovnaní s hodnotami pred pandémiou a to Bratislavský kraj (pokles o 21 %) a Nitriansky kraj (pokles o 15 %).

Opačný trend nastal v počte bytov, ktoré sa začali stavať. Úrady v 3. štvrťroku vydali stavebné povolenia na výstavbu 6 228 bytov, čo bolo o 12,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 3.Q 2019) boli aktuálne čísla vyššie o 3,9 %. Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v treťom štvrťroku) za posledných 12 rokov.

Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 62 %. Vývoj v začiatku výstavby rodinných domov mal opačnú tendenciu, počet stavebných povolení klesol medziročne o 2,9 %, čo bolo súčasnej o 3,2 % menej ako pred pandémiou.

Súčasne ku koncu septembra 2021 bolo na Slovensku rozostavaných 79 101 bytových jednotiek, o 1,3 % viac ako pred rokom. Z toho 64 % predstavovali byty v rodinných domoch, ich počet sa medziročne tiež mierne zvýšil (o 1,5 %).

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2021 úrady schválili dokončenie 14 011 bytových jednotiek, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka, ale takmer o 5 % prevyšovalo hodnoty z 3. štvrťroku 2019. Súčasne odsúhlasil začatie výstavby 17 013 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet začatých bytov o 15,7 % a bolo to aj výrazne viac ako v roku 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *