znalecky posudok

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2023

Nehnuteľnosti určené na bývanie v 3. štvrťroku v porovnaní s letom mierne zdraželi. Kupujúci však za domy a byty platili menej ako pred rokom, dynamika poklesu cien v porovnaní s letom vzrástla. Zlacňovanie sa prejavilo vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského.

Celkovo realizačné cenynehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v 3. štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 0,8 %.  Nepotvrdil sa tak trend poklesu zaznamenaný v predošlom štvrťroku. Ovplyvnil to najmä viac ako 1 % rast cien existujúcich nehnuteľností1)Nové nehnuteľnosti2) naďalej zlacňovali, medzikvartálne o 0,4 %.    

V referenčnom medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty v priemere o 3,8 % nižšie sumy ako pred rokom. Zlacňovanie na medziročnej úrovni  bolo vyššie ako v predošlom štvrťroku. Dynamickejšie klesli ceny nových nehnuteľností  a to o 4,6 %. Existujúce nehnuteľnosti boli medziročne lacnejšie o 4,3 % a tempo poklesu cien tohto segmentu trhu sa zrýchlilo.    

V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010 – bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 79,5 %.Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (83 kB), alebo vo formáte PNG (134 kB).

Zmeny cien nehnuteľností v regiónoch SR

Z regionálneho hľadiska sa medzikvartálny rast cien nehnuteľností prejavil v piatich regiónov Slovenska, najvýraznejšie v Nitrianskom kraji. Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny stúpli v polovici z 8 regiónov Slovenska, najdynamickejšie práve v Nitrianskom kraji o 7,2 %. Novým nehnuteľnostiam rástli ceny len v troch krajoch, a to v Košickom, Trnavskom, a výraznejšie, o viac ako 7% v Nitrianskom kraji.Ilustračný obrázok - Graf

V  porovnaní s cenami spred roka sa domy a byty predávali lacnejšie takmer vo všetkých regiónoch, jedinou výnimkou bol Trnavský kraj, kde mierne vzrástli ceny nových aj existujúcich nehnuteľností. V ostatných regiónoch sa byty predávali lacnejšie ako pred rokom, a to najmä pod vplyvom zníženia cien existujúcich nehnuteľností. Pokles cien starších bytov a domov bol od 13,4 % v Žilinskom kraji po 1,1 % v Bratislavskom kraji. Pri nových bytoch bola situácia rozkolísanejšia, pokles bol len v piatich regiónoch, a to od 14,9 % v Žilinskom kraji po 4,4 % v Košickom kraji.  

1) existujúce nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred viac ako tromi rokmi

2) nové nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred menej ako tromi rokmi