znalecká činnosť

Informácie o úveroch na bývanie na Slovensku k 31.3.2023

Koľko úverov na bývanie poskytli banky v 1 Q 2023? Ktorá banka najviac?

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o úveroch (Mk (NBS) 02-12)

 • V dôsledku zmeny systému a metodiky štatistického výkazníctva došlo v januári 2023 k niekoľkým zmenám v údajoch:
  1) Namiesto pôvodnej štatistickej kategórie “úvery na nehnuteľnosti” sa zverejňujú údaje za nasledujúce kategórie úverov:
 • úvery poskytnuté podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • úvery stavebného sporenia (stavebné úvery a medziúvery) nezávisle od použitého právneho rámca.
  Údaje aj naďalej zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S.144).
  2) V januári 2023 došlo k jednorazovej reklasifikácii úverov v individuálnych bankách. Väčšina zmeny objemu úverov medzi decembrom 2022 a januárom 2023, ako aj podielov jednotlivých bánk, je spôsobená touto reklasifikáciou.
  ** Údaje za január 2023, ktoré boli pôvodne zverejnené podľa starej metodiky platnej do konca roka 2022, sa revidovali v súlade s novom metodikou.

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o úveroch (Mk (NBS) 02-12)

 • V dôsledku zmeny systému a metodiky štatistického výkazníctva došlo v januári 2023 k niekoľkým zmenám v údajoch:
  1) Namiesto pôvodnej štatistickej kategórie “úvery na nehnuteľnosti” sa zverejňujú údaje za nasledujúce kategórie úverov:
 • úvery poskytnuté podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • úvery stavebného sporenia (stavebné úvery a medziúvery) nezávisle od použitého právneho rámca.
  Údaje aj naďalej zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S.144).
  2) V januári 2023 došlo k jednorazovej reklasifikácii úverov v individuálnych bankách. Väčšina zmeny objemu úverov medzi decembrom 2022 a januárom 2023, ako aj podielov jednotlivých bánk, je spôsobená touto reklasifikáciou.
  ** Údaje za január 2023, ktoré boli pôvodne zverejnené podľa starej metodiky platnej do konca roka 2022, sa nahradili údajmi v súlade s novom metodikou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *