znalec zmeny realizacnych cien nehnutelnosti

Znalec: Aký bol vývoj realizačných cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2022

Realizačné ceny nehnuteľnosti podľa štatistického úradu SR na bývanie pred letom medziročne stúpli o šestinu, oproti začiatku roka si pripísali ďalších 5 %

Ceny nehnuteľností v SR ťahal najmä rekordný rast realizačný cien nových domov a bytov. Prvýkrát ŠÚ SR v 2. štvrťroku 2022 zverejňuje aj zmeny cien za uskutočnené predaje v krajoch SR, v šiestich spomedzi osem krajov rast cien prekonal 10 % a v troch krajoch dokonca hranicu 20 %.

Je dôležité si uvedomiť, že ŠÚ SR zverejňuje údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 zo zmlúv priamo z katastra nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ÚGKK SR).

Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojených s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra.Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlých rokoch, čo umožnilo zverejňovať aj údaje na regionálnej úrovni.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

Aké sú teda realizačné ceny nehnuteľnosti určených na bývanie?

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie počas druhého štvrťroka 2022 boli o 16,6 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom, čo bolo najviac v histórii zisťovania od roku 2010. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne aj predali, tak naďalej zvyšovali dynamiku rastu.

Aktuálny vývoj bol dôsledkom najmä rekordného štvrtinového medziročného rastu realizačných cien nových nehnuteľností. Ich rast prekročil úroveň 20 % prvýkrát. Existujúcim nehnuteľnostiam stúpli ceny miernejšie, v priemere o necelých 13 %.

Ilustračný obrázok – graf

Medzikvartálne (v porovnaní s 1. štvrťrokom 2022) vzrástli realizačné ceny nehnuteľností o 5,5 %. Na vývoji cien sa v 2. štvrťroku 2022 približne rovnako podieľali existujúce aj nové nehnuteľností.

V dlhodobom porovnaní boli aktuálne realizačné ceny nehnuteľností vyššie ako v priemere počas roka 2010 (bázický index) o 81,5 %. Výraznejší rast sa prejavil u existujúcich nehnuteľností, pričom ich ceny v dlhodobom horizonte boli vyššie až o 91 %. Nové nehnuteľnosti v priebehu jedenástich rokov zvýšili predajné ceny o 63 %.

Rast cien v regiónoch SR

ŠÚ SR od aktuálneho 2. štvrťroka 2022 rozšíril výstupy o realizačných cenách nehnuteľností aj na úroveň jednotlivých krajov. Reaguje tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR.Rozšírenie údajov umožnilo prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách – zrealizované obchody zapísané priamo v Katastri nehnuteľností .

Medziročné zvýšenie cien všetkých nehnuteľností bez rozdielu na vek sa prejavilo vo všetkých ôsmich krajoch SR, situácia sa však významne líšila. Najvýraznejšie, v priemere za celý trh o viac než 20 %, stúpli realizačné ceny v troch okrajoch SR – a to v Banskobystrickom, Košickom a v Trnavskom kraji. Ceny ťahali nahor najmä dynamicky rastúce ceny novostavieb, len v Košickom kraji to však bolo naopak, staršie existujúce nehnuteľnosti sa tu predávali drahšie o viac ako 28 %, novostavbám sa ceny medziročne zvýšili o necelých 16 %.

Naopak, len minimálne za rok stúpli ceny nehnuteľností v Nitrianskom kraji (o menej ako 3 %) a v Žilinskom kraji (o necelých 10 %).

Zaujímavosťou tiež je, že až v troch krajoch sa prejavil opačný trend ako na celoslovenskej úrovni, rast cien ťahali najmä prudšie rasty pri starších nehnuteľnostiach ako pri novostavbách. Okrem Košického kraja to platilo tiež v Žilinskom a Trenčianskom kraji, v ktorých medziročný rast cien starších nehnuteľností na bývanie mal približne trojnásobne vyššie tempo ako rast cien novostavieb.

Na väčšine územia SR sa však počas 2. štvrťroka prudšie zvyšovali najmä ceny novostavieb – v Banskobystrickom kraji to bolo až o takmer 42 % a vysoké rasty boli aj v Prešovskom kraji (+26 %) a tradične v Bratislavskom kraji (+24,9 %), ktorý má líderské postavenie v počte novostavieb bytov medzi krajmi.

Zdroj údajov, grafov a citácie: Štatistický úrad SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *