Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov

Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a v ostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných zariadení. Zmena štítkov sa od 1. marca týka umývačiek riadu, práčok, práčok …

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie

Ceny nehnuteľností podľa Štatistického úradu určených na bývanie rástli aj v poslednom kvartáli minulého roka, medziročne vzrástli o 7,3 %. Ceny nových nehnuteľností medziročne vzrástli o 6,6 %. “Viditeľnejšie zníženie tempa rastu cien teda v priebehu celého minulého roku nastalo najmä pri …

Aká je priemerná cena bývania v jednotlivých krajoch?

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie narástla za celý rok 2020 o 11,9 % oproti roku 2019. Konkrétne údaje za 4. štvrťrok 2020 ukazujú mierne spomalenie medzikvartálneho rastu. Bratislavský kraj – najvýraznejší rast Najvýraznejší podiel na raste cien má Bratislavský kraj. …

Odklad splátok úverov

Vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie Ministerstva financií SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Naďalej platí možnosť odkladu splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý by mal byť bezpríznakový. “K dnešnému dňu požiadalo o odklad splátok …

Znalecký posudok rodinný dom

Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady: Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk) Aktuálna kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk), (v prípade, že kópia katastrálnej mapy nie je aktuálna, t.j. na mape nie sú napr. …

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti znalca

Na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti znalca slúžia tri inštitúty – odborná skúška znalca, odborné minimum znalca a špecializované vzdelávanie znalca. Odborná skúška a odborné minimum sú podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov pre všetky znaleckého odbory. Špecializované vzdelávanie je podmienkou …