Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2 2001-2023

Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov

Povinnosť sledovať vývoj cien bývania vyplýva NBS z plnenia jej úloh ako člena v Európskom systéme centrálnych bánk (ESCB) a vykazovacích povinností voči Európskej centrálnej banke (ECB), a to s ohľadom na ustanovenia:

  • o §2, §31 a §34a zákona o NBS,
  • o článkov 2 a 3 Protokolu (č. 4) Štatútu ESCB a ECB a o špecifikácie predikčného procesu, vrátane povinnosti reportovať a predikovať ceny bývaniav „A guide to the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projection exercises“

Ceny nehnuteľností, ktoré zostavuje a zverejňuje NBS, sa využívajú v ECB aj v rámci procesu identifikovania rizík a nerovnováh pre cenovú stabilitu (Surveillance Report). NBS vychádza pri zisťovaní cien nehnuteľností na bývanie z databázy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Na ich spracovanie má samostatnú metodiku.

Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2

Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2
Priemerné ceny nehnuteľností v € za m2 / Zdroj NBS

Prečo je rozdiel medzi údajmi NBS a Štatistickým úradom Slovenskej republiky?

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov (údaje sú pripojené v prílohách) od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách z obchodov zapísaných priamo v Katastri nehnuteľností.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 čerpá Štatistický úrad SR zo zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ UGKK SR). 

Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojené s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlom období.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu. V rámci prvotného spracovania údajov získaných z databázy NARKS sa preberá z výstupných zostav už vypočítaná reprezentatívna priemerná ponuková cena v EUR/m2 za jednotlivé typy existujúcich bytov v príslušných okresoch. Čo sa týka existujúcich domov, vo výstupných zostavách nie sú k dispozícii reprezentatívne priemerné ponukové ceny v EUR/m2 za jednotlivé typy domov a treba ich dopočítať.