Znalecký posudok rodinný dom

Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady: Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk) Aktuálna kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk), (v prípade, že kópia katastrálnej mapy nie je aktuálna, t.j. na mape nie sú napr. …