Znalec v stavebníctve: Aká je cena nehnuteľnosti vo vašom regióne podľa reálnych predajných cien podľa zmlúv priamo z katastra nehnuteľností?

ŠÚ SR zverejňuje údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 zo zmlúv priamo z katastra nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ÚGKK SR).

Tento zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojených s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlých rokoch, čo umožnilo zverejňovať aj údaje na regionálnej úrovni.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

Aký je vývoj cien nehnuteľnosti na Slovensku podľa realizačných cien a zmlúv zavkladovaných do katastra nehnuteľnosti?

V štyroch spomedzi osem krajov SR ceny rástli rýchlejšie ako v celej SR, paradoxne nešlo o kraj okolo hlavného mesta SR Bratislavy. Najvyššie navýšenie bolo zaznamenané v Trnavskom kraji, ako jediný pokoril hranicu 20 %, nové nehnuteľnosti boli v tomto regióne medziročne drahšie o štvrtinu.

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom.

Dynamika medziročného rastu cien nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predali, tak po šiestich mesiacoch zvyšujúceho sa tempa mierne spomalila (v predošlom štvrťroku rast cien dosahoval takmer 17 %). 

Zaujímavosťou je, že spomalenie rastu cien sa prejavilo len pri nových nehnuteľnostiach, aktuálne boli ich ceny vyššie ako pred rokom o 14,5 %. Existujúce nehnuteľnosti však pokračovali v raste, aktuálne boli ich ceny medziročne vyššie o 14,5 % (v 2. štvrťroku to bolo o 12,7 %) a dosiahli najvyššiu hodnotu rastu za posledných šesť štvrťrokov.

Ilustračný obrázok - Graf

V porovnaní s predošlým štvrťrokom (s 2. štvrťrokom 2022) realizačné ceny nehnuteľností vzrástli o 2,8 %. Vývoj výraznejšie ovplyvnili rasty cien existujúcich nehnuteľností, v  porovnaní s jarnými mesiacmi vzrástli  o 4,2 %. Nové nehnuteľnosti medzikvartálne zvýšili ceny len nepatrne, a to o 0,6 %. 

V dlhodobom porovnaní boli aktuálne realizačné ceny nehnuteľností vyššie ako v priemere počas roka 2010 (bázický index) o 86,6 %. Výraznejší rast sa prejavil u existujúcich nehnuteľností, pričom ich ceny v dlhodobom horizonte boli vyššie až takmer o 100 %. Nové nehnuteľnosti v priebehu jedenásť rokov zvýšili predajné ceny o 64 %.

Rast cien v regiónoch SR

ŠÚ SR od 2. štvrťroka 2022 rozšíril výstupy o realizačné ceny nehnuteľností aj na úroveň jednotlivých krajov. Reaguje tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR.Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách – zrealizované obchody zapísané priamo v Katastri nehnuteľností.

Ceny všetkých nehnuteľností bez rozdielu na vek boli medziročne vyššie o dvojcifernú hodnotu vo všetkých ôsmich krajoch SR. Vyššia dynamika rastu cien ako bol celoslovenský priemer sa prejavila v štyroch krajoch. Okrem rekordného rastu v Trnavskom kraji o 20,4 %  boli nad priemerom aj rasty cien v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Výraznejšie medziročné navýšenie bolo zaznamenané pri realizačných cenách existujúcich nehnuteľností, kde nad hranicu medziročného rastu o 20 % sa dostali až štyri kraje. Najvyšší nárast sa prejavil opäť v Trnavskom kraji o 24,8 % .

Nové byty a bytové domy zaznamenali dvojciferný rast cien v siedmych krajoch, ale nad úroveň zvýšenia o 20 % sa dostali len vo dvoch krajoch – Žilinskom a Prešovskom kraji. Zaujímavosťou bol medziročný pokles cien nových nehnuteľností v Nitrianskom kraji o 2 %.

Medzikvartálne zvýšenie realizačných cien všetkých nehnuteľností bolo v 3. štvrťroku 2022 zaznamenané v šiestich krajoch, ale len v Trnavskom sa blížilo k rastu o 10 %. Čo bolo významnejšie, že v dvoch krajoch, v Nitrianskom a Žilinskom začali ceny klesať. Existujúce nehnuteľnosti si udržali rast cien pod 10 % v siedmych krajoch, pričom v Žilinskom kraji došlo k poklesu o 6,3 %. Ceny nových nehnuteľností medzikvartálne rástli v šiestich krajoch v rozpätí od 3 % do 6 %, klesali však v Bratislavskom o 1,2 % a v Banskobystrickom dokonca o 7,1 %.

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR a kataster nehnuteľnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *