znalecky posudok - cena bytu

Znalecká činnosť: Nehnuteľnosti medziročne zlacneli po deviatich rokoch nepretržitého rastu cien

Nehnuteľnosti sa na jar predávali lacnejšie, a to tak v krátkodobom porovnaní so začiatkom roka, ako aj v porovnaní so situáciou pred rokom.  Na regionálnej úrovni boli ceny v medziročnom porovnaní vyššie už len v 2  z 8 krajov SR.

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností na Slovensku v 2. štvrťroku 2023 medzikvartálne klesli o 3,9 %, čím sa potvrdil sa avizovaný trend poklesu cien zo záveru minulého roka. Zlacnenie zaznamenali obe sledované kategórie – ceny existujúcich nehnuteľností1) poklesli o 4,1 % a nových nehnuteľnosti2) o 3,2 %.

K zníženiu cien na celoslovenskej úrovni došlo aj v referenčnom medziročnom porovnaní, pričom kupujúci platili za domy a byty v priemere o 1,9 % nižšie sumy ako pred rokom. Bol to prvý pokles po deviatich rokoch nepretržitého vzostupu cien. Tento zlom sa prejavil výraznejšie pri cenách nových nehnuteľností, ktoré boli o 3,6 % nižšie. Existujúce nehnuteľnosti medziročne zlacneli o 1,5 %.  

Zmeny cien nehnuteľností v regiónoch SR

Ceny nehnuteľností v jednotlivých regiónov Slovenska počas 2. štvrťroka zastavili svoj rast resp. v krátkodobom horizonte začali klesať (v porovnaní so začiatkom roka).  Na medziročnej úrovni ešte v dvoch regiónoch boli ceny vyššie, a to ako pri starých, tak ja nových nehnuteľnostiach. 

Nové nehnuteľnosti medzikvartálne padali rýchlejšie ako exitujúce, pokles cien sa prejavil vo všetkých krajoch SR s výnimkou Trnavského. Najvýraznejšie zlacneli v Trenčianskom a Žilinskom kraji o viac ako 7 %. Z existujúcich nehnuteľností sa pokles cien v porovnaní so začiatkom roka prejavil v piatich krajoch Slovenska, najdynamickejšie v Bratislavskom a Žilinskom kraji o viac než 6 %. Zníženie cien evidovali aj v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji. Tri regióny, kde ceny vzrástli, ale len veľmi mierne, boli Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský kraj.   

Ilustračný obrázok – graf

V  porovnaní s cenami spred roka kupujúci stále platili v priemere viac už len v 2 spomedzi 8 krajov SR.  Pri nových nehnuteľnostiach bol medziročný vývoj cien v rozpätí od poklesu 13 % v Banskobystrickom regióne až po rast + 7,5% v Trnavskom kraji.  Pokles cien nových nehnuteľností sa prejavil aj v Bratislavskom kraji. Naopak, medziročne vyššie ceny nových nehnuteľností zotrvali s Trnavským aj v Nitrianskom a Prešovskom regióne.

Dynamickejší rozpätie vývoja cien nehnuteľností sa na regionálnej úrovni prejavil pri existujúcich bytoch a domoch, od poklesu na úrovni 20 % v Žilinskom kraji až po rast 11,5 % v Trnavskom kraji. Vyššie ceny nehnuteľností starších ako 3 roky boli stále v 4 krajoch a to okrem spomínaného Trnavského aj v Prešovskom, Bratislavskom, a Trenčianskom kraji

1) existujúce nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred viac ako tromi rokmi

2) nové nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred menej ako tromi rokmi.

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov (údaje sú pripojené v prílohách) od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách z obchodov zapísaných priamo v Katastri nehnuteľností.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 čerpá Štatistický úrad SR zo zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ UGKK SR). Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojené s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlom období.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.