Realizacne_ceny_nehnutelnosti 2024

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku v 1. štvrťroku 2024

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách z obchodov zapísaných priamo v Katastri nehnuteľností.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 čerpá Štatistický úrad SR zo zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ UGKK SR). Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojené s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlom období.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku v 1. štvrťroku 2024

Realizačné ceny nehnuteľností SR odštartovali rok 2024 tak medzikvartálnym, ako aj medziročným poklesom. Na celorepublikovej úrovni výraznejší medziročný pokles cien zaznamenali nové domy a byty. V priemere sa nehnuteľnosti predávali lacnejšie ako pred rokom v polovici z ôsmich krajov.

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2024 medzikvartálne znížili v priemere o 1,7 %, pokles prišiel po dvoch štvrťrokoch. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2023 sa zníženie cien prejavilo pri oboch typoch nehnuteľností, pričom dynamickejší pokles na úrovni 2,1  % bol pri nových nehnuteľnostiachExistujúce nehnuteľnosti zlacneli miernejšie o 1,7 %.

Trend  medzikvartálneho zlacňovania sa prejavil vo väčšine z 8 slovenských krajov, vývoj v regiónoch sa však značne líšil. Celkovo v 3 krajov Slovenska zlacneli obe kategórie nehnuteľností určených na bývanie – ako existujúce, tak aj nové byty. V ďalších 3 regiónoch zlacňovali len staršie byty a vo 2 krajoch ceny naopak v oboch segmentoch stúpli.

Najdynamickejšie zlacňovanie sa prejavilo v Bratislavskom kraji, kde sa ceny starších nehnuteľností znížili o 6,7 % a pri nových bytoch a domoch dokonca o 8,7 % v porovnaní s cenami na konci roka 2023. Pokles cien v oboch kategóriách zaznamenali tiež Trenčiansky a Prešovský kraj, dynamickejšie zlacňovali nové byty. 

Súčasne v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom ceny starších domov a bytov síce klesli, ale ceny nových rástli. Zaujímavý vývoj sa prejavil v Nitrianskom kraji, kde staršie nehnuteľnosti o takmer 11 % medzikvartálne zlacneli, ale nové o viac ako 5 % zdraželi.

Opačný trend pretrval v Žilinskom a Košickom kraji, kde ako staršie, tak nové byty zvýšili predajné realizačné ceny.

Obrázok – graf

Vývoj cien nehnuteľností v medziročnom porovnaní

Zlacňovanie nehnuteľností určených na bývanie, teda pokles predajných cien bolo evidované aj v referenčnom medziročnom porovnaní. V priemere za SR sa domy a byty predávali lacnejšie o 2,8%, pokles pretrval už štvrtý štvrťrok za sebou. Tento stav počas 1. štvrťroka výraznejšie ovplyvnil pokles cien nových nehnuteľností, ktoré sa aktuálne predávali o 3,6 % lacnejšie ako pred rokom. Ceny existujúcich nehnuteľnosti boli medziročne nižšie o 2,6 %.

V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010 – bázický index) boli v 1. štvrťroku 2024 ceny nehnuteľností vyššie o 80%.

Vývoj ceny nehnuteľností v 8 regiónoch / krajoch SR v rámci medziročného porovnania bol rozkolísaný. V súhrne 4 kraje medziročne zlacnili ako staršie, tak aj nové byty, v 1  kraji sa zlacnenie dotklo len starších bytov a v 3 regiónoch boli aktuálne ceny pri oboch typoch nehnuteľností vyššie.

Spomedzi 4 krajov s poklesoch vo všetkých segmentoch najvýraznejšie zlacnenie zaznamenal Bratislavský kraj, v ktorom ceny starších bytov medziročne klesli o 8 %  a nové o 9 %. Ide o región s vysokým podielom na celom trhu predajov. Významnejšie zlacňovanie evidoval tiež Trnavský kraj, v ktorom sa nové nehnuteľnosti predávali medziročne lacnejšie o vyše 11 %. Aj v Nitrianskom a Prešovskom kraji sa predávali byty a domy lacnejšie ako pred rokom, platilo však, že dynamickejšie poklesy boli zaznamenané pri starších nehnuteľnostiach.

Jediným krajom, kde sa prejavili protichodné medziročné trendy vývoja pri starých a nových nehnuteľnostiach bol Žilinský kraj. Nové byty mierne zlacneli (o takmer -6%), ale pri existujúce nehnuteľnostiach ceny o 6 % stúpli.

Spomedzi krajov, v ktorých boli aktuálne predajné ceny medziročne vyššie v oboch sledovaných segmentoch, dynamickejšie zdraženie pri nových nehnuteľnostiach sa prejavilo v Trnavskom a v Košickom kraji. Naopak, vyššie rasty, najmä pri starších (existujúcich) nehnuteľnostiach, boli zaevidované v Banskobystrickom kraji.

Obrázok – graf

Zdroje a citácie: Štatistický úrad SR