Realizacne_ceny_nehnutelnosti 2024

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku v 1. štvrťroku 2024

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o …