Nový index vývoja cien – august 2022

Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2022: 3,176 Výkon znaleckej činnosti v odvetviach “Odhad hodnoty nehnuteľností” a “Odhad hodnoty stavebných prác” je spojený s neustálym používaním indexov vývoja cien v stavebníctve. Praktická potreba zistiť obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu stavebného …

Znalecký posudok. Čo je úloha znalca? Čo obsahuje znalecký posudok?

Väčšina bánk požaduje vypracovanie znaleckého posudku v zmysle platných právnych predpisov na základe niekoľkých zákonov a vyhlášok. Úlohou znalcov je stanoviť čo najpravdepodobnejšiu všeobecnú hodnotu danej nehnuteľnosti,

Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov

Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a v ostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných zariadení. Zmena štítkov sa od 1. marca týka umývačiek riadu, práčok, práčok …

Odklad splátok úverov

Vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie Ministerstva financií SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Naďalej platí možnosť odkladu splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý by mal byť bezpríznakový. “K dnešnému dňu požiadalo o odklad splátok …

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti znalca

Na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti znalca slúžia tri inštitúty – odborná skúška znalca, odborné minimum znalca a špecializované vzdelávanie znalca. Odborná skúška a odborné minimum sú podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov pre všetky znaleckého odbory. Špecializované vzdelávanie je podmienkou …