Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov

Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a v ostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných zariadení. Zmena štítkov sa od 1. marca týka umývačiek riadu, práčok, práčok …

Odklad splátok úverov

Vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie Ministerstva financií SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Naďalej platí možnosť odkladu splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý by mal byť bezpríznakový. “K dnešnému dňu požiadalo o odklad splátok …

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti znalca

Na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti znalca slúžia tri inštitúty – odborná skúška znalca, odborné minimum znalca a špecializované vzdelávanie znalca. Odborná skúška a odborné minimum sú podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov pre všetky znaleckého odbory. Špecializované vzdelávanie je podmienkou …

Znalec, znalecký posudok, znalecká činnosť

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 

a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo

b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).