priemerna cena bývania

Ceny nehnuteľností pokračujú v 1Q 2023 miernom poklese už aj podľa ponukových cien

V prvom štvrťroku 2023 ponukové ceny nehnuteľností na bývanie poklesli o 3,9 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Ceny klesali vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Košickom, Prešovskom a Bratislavskom. Zdrojom poklesu cien v týchto krajoch bol najmä cenový vývoj v ich najdrahších okresoch (Bratislava I, Poprad…). Mesačné údaje ukazujú, že v marci 2023 boli nehnuteľností o takmer 7 % lacnejšie ako na cenovom vrchole v júli.

V 1. štvrťroku 2023 ponukové ceny nehnuteľností na bývanie zrýchlili tempo poklesu na 3,9 % medzi štvrťrokmi. Medziročný rast spomalil na 1,8 % ( z predchádzajúcich 15 %), čo predstavuje najpomalší medziročný rast od roku 2015.

Priemerná cena klesla v porovnaní so 4. štvrťrokom o 104 EUR/m2, pričom 71 eur z uvedeného rozdielu pripadá na Bratislavský kraj (graf 2). Celoslovenský vážený priemer sa v súčasnosti nachádza na úrovni
2556 EUR/m2. Záporný príspevok k cenovému rozdielu poskytujú všetky kraje.

Priemerná cena bytov je o 3,7 % nižšia oproti predchádzajúcemu štvrťroku (medziročne +1,3 %), čo zodpovedá úrovni 2796 EUR/m2. Klesali ceny všetkých typov bytov, pričom 2-izbové sú v záporných číslach už aj v medziročnom porovnaní (graf 3). Priemerná cena domov medzi štvrťrokmi klesla o 2,2 %, na úroveň 1931 EUR/m2 (medziročne +3,1 %).

Príspevok domov k celkovej medziročnej zmene cien bývania sa v 1. štvrťroku 2023 po dlhšej dobe zvýšil (graf 4).

Medzi kvartálny pokles cien nehnuteľností evidujeme vo všetkých krajoch. Najvýraznejšie klesli ceny v Košickom (-6,1 %), Prešovskom (-5,9 %) a Bratislavskom kraji (-4,2 %). V Košickom kraji k poklesu cien prispeli najmä ceny bytov v okresoch Košice II a Košice IV. V Prešovskom kraji hral hlavnú úlohu pokles cien v okresoch Poprad (ceny bytov klesli o 14 % v priebehu jedného štvrťroku) a Prešov.

V Bratislavskom kraji klesali ceny vo všetkých okresoch, najvýraznejší vplyv na celkovú cenu mali okresy Bratislava I a Bratislava V.

Aká je podľa štatistiky aktuálna priemerná cena bývania v krajoch?

Mesačné údaje reflektujú pokračujúci klesajúci trend naprieč prvým štvrťrokom (graf 7). V marci boli ceny nehnuteľností o 6,9 % nižšie ako na vrchole dosiahnutom v júli 2022.

Klesajúci trend je okrem Bratislavského kraja dobre viditeľný aj v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Mesačný vývoj v ostatných krajoch charakterizujeme v súčasnosti skôr ako stagnáciu.

Ako NBS postupuje pri tomto štatistickom zisťovaní?

Povinnosť sledovať vývoj cien bývania vyplýva NBS z plnenia jej úloh ako člena v Európskom systéme centrálnych bánk (ESCB) a vykazovacích povinností voči Európskej centrálnej banke Ceny nehnuteľností, ktoré zostavuje a zverejňuje NBS, sa využívajú v ECB aj v rámci procesu identifikovania rizík a nerovnováh pre cenovú stabilitu (Surveillance Report). NBS vychádza pri zisťovaní cien nehnuteľností na bývanie z databázy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Z praktických dôvodov (primeraný počet záznamov za jednotlivé kraje) sú používané len údaje o priemernej ponukovej cene v EUR/m2. Miera súladu medzi ponukovými a realizačnými cenami závisí od stupňa vývoja trhu s nehnuteľnosťami. Rozhodnutie o využívaní databázy NARKS bolo zrealizované po dôkladnom vyhodnotení všetkých dostupných zdrojov údajov.

Napriek skutočnosti, že databáza NARKS o cenách nehnuteľností sa vytvára na iný účel, ako sú požiadavky ECB a nespĺňa ani niektoré štatistické náležitosti výberového súboru. Nateraz je však jedným z mála dostupných komplexných zdrojov údajov, pomocou ktorého je možné získať orientačné informácie o stave a vývoji cien nehnuteľností určených na bývanie v SR.

Zdroje a citácie: Ceny nehnuteľností pokračujú v miernom poklese | Rýchly komentár NBS |

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *