Nový index vývoja cien – august 2022

Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2022: 3,176 Výkon znaleckej činnosti v odvetviach “Odhad hodnoty nehnuteľností” a “Odhad hodnoty stavebných prác” je spojený s neustálym používaním indexov vývoja cien v stavebníctve. Praktická potreba zistiť obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu stavebného …