Realizacne_ceny_nehnutelnosti_v_SR_4Q2022_SK

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2022

Ceny nehnuteľnosti na bývanie začali medzikvartálne klesať, medziročné zdražovanie sa dostalo pod 10 %

Realizačné ceny nehnuteľností SR sa v závere roka 2022 oproti letu mierne znížili, ovplyvnil to najmä pokles cien starších domov a bytov. Medziročné zvyšovanie cien preto spomalilo pod 10 %, pri existujúcich nehnuteľnostiach sa utlmilo takmer o polovicu. Na regionálnej úrovni sa už v prvom z ôsmich krajov byty predávali v priemere lacnejšie ako pred rokom.

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností začali v krátkodobom pohľade pozvoľne klesaťV porovnaní s predošlým štvrťrokom (s 3. štvrťrokom  2022) ceny nehnuteľností klesli o 0,8 %, čo bol prvý pokles po šiestich štvrťrokoch rastov. Zmenu trendu ovplyvnilo najmä medzikvartálne zníženie cien existujúcich nehnuteľností o 2,3 %. Nové nehnuteľnosti pokračovali v raste, oproti 3. štvrťroku sa zvýšili o 1,7 %.

V medziročnom porovnaní boli ceny domov a bytov drahšie o 9,7 %. Skončilo sa tak obdobie dvojciferných medziročných rastov cien predávaných nehnuteľností. Spomalenie rastu je dôsledkom výrazného pribrzdenia dynamiky zdražovania existujúcich nehnuteľností, ktoré mali ceny o 8,4 % vyššie ako na konci roka 2021. Ešte v 3. štvrťroku bola dynamika ich rastu nad úrovňou 14 %. Nové nehnuteľností tiež spomalil rast, ale udržali sa v dvojcifernom tempe, medziročne boli drahšie stále o 11,9 %.

V dlhodobom porovnaní (k priemeru roka 2010 – bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 85%. Ceny existujúcich nehnuteľnosti v priebehu jedenásť rokov zvýšili predajné ceny o 95 %, nové nehnuteľnosti o takmer 70 %.

Rast cien v regiónoch SR. Aká je realizačná cena vo Vašom kraji?

Vývoj v regiónoch SR bol značne rozdielny. Spolu v štyroch z ôsmich krajov SR realizačné ceny nehnuteľností medzikvartálne zlacňovali. V ostatných štyroch krajoch zaznamenali rast, ale oveľa nižším tempom ako v predošlých obdobiach.Ceny existujúcich nehnuteľností v porovnaní s 3. štvrťrokom klesali až v šiestich krajoch, v Žilinskom a Nitrianskom kraji dokonca o viac než 10 %. Ceny nových nehnuteľností boli medzikvartálne nižšie v dvoch krajoch – Žilinskom a Košickom.

Výrazné zmeny oproti predošlému štvrťroku sa premietli aj do medziročných hodnôt rastu realizačných cien. K prepadu cien všetkých nehnuteľností na medziročnej báze došlo len v jedinom, v  Žilinskom kraji, a to o 5,4 %.  V ostatných siedmich krajoch rast cien pokračoval, ale pomalšie ako v predošlých štvrťrokoch.

Najmiernejší zvýšenie cien  o 4,1 % zaznamenali predaje nehnuteľností v Nitrianskom kraji. V ostatných šiestich krajoch boli ceny medziročne vyššie dvojciferne a v Trnavskom kraji sa dostali cez hranicu 15 %. Jediný región, v ktorom sa rast cien zdynamizoval, bol Bratislavský kraj. Medziročné zdražovanie v tomto regióne prekročilo 12 % najmä pod vplyvom zrýchlenia cien nových nehnuteľností, ktoré prekonalo pribrzdenie zdražovania starších nehnuteľností. Vysoké tempo rastu cien, medziročne o viac než 15 %, si udržali predaje nových nehnuteľností v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji a súčasne ceny starších nehnuteľností v Trnavskom a Prešovskom kraji. 

Zdroje a citácie: Štatistický úrad SR, Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2022

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov (údaje sú pripojené v prílohách) od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách z obchodov zapísaných priamo v Katastri nehnuteľností.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 čerpá Štatistický úrad SR zo zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ UGKK SR). Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojené s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlom období.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *