znalecky posudok cena nehnutelnosti

Aký je trend vo výstavbe bytov a aký to bude mať vplyv na cenu nehnuteľnosti?

Počas leta sa v SR dokončilo výrazne viac bytov  ako priemerne v minulých rokoch, prehĺbil sa však útlm v rozbehu výstavby. Počet dokončených bytov stúpol o 16,5 %. Aký je počet rozostavaných bytov?