znalecky posudok cena nehnutelnosti

Aký je trend vo výstavbe bytov a aký to bude mať vplyv na cenu nehnuteľnosti?

Počas leta sa v SR dokončilo výrazne viac bytov  ako priemerne v minulých rokoch, prehĺbil sa však útlm v rozbehu výstavby. Počet dokončených bytov stúpol o 16,5 %. Aký je počet rozostavaných bytov?

Znalec v stavebníctve: Aká bola výstavba bytov v 2. štvrťroku 2022?

Počet dokončených bytov podľa údajov Štatistického úradu SR o tretinu prekročil hodnoty pred pandémiou, dynamickejší bol aj začiatok výstavby. Štatistický úrad ďalej informuje, že druhá štvrtina roka 2022 priniesla mierny medziročný útlm počtu dokončených aj začatých bytov. V porovnaní s priemerom …